Trainingen

SIG geeft security awareness (maatwerk) trainingen aan zowel particulieren als bedrijven en overheidsinstellingen.

Onderwerpen die hierbij onder andere ter sprake kunnen komen, zijn:

  - Beveiligingsbewustzijn van huis naar de werkplek
  - De  beginselen van Predictive profiling aanleren 
  - Hoe te handelen als je merkt dat je geobserveerd of gevolgd wordt 
  - Beveiligingsbewustzijn binnens- en buitenshuis
  - Het waarnemen van incidenten (zodat bruikbare gegevens aan hulpdiensten gemeld    
    kunnen worden)
  - Internetgebruik (wat kunnen anderen daarmee doen)
 - Ongewenst eigen gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan
  - De-escalerend optreden bij agressie
  - Gewenst eigen gedrag om agressie van anderen te voorkomen
  - Hoe kun je onopvallend hulpdiensten waarschuwen in geval van bedreiging
  - Tips om het beveiligingsbewustzijn te verhogen
  - In de markt beschikbare (digitale) hulpmiddelen om security awareness te verhogen.


"Een goed besef van security awareness bij medewerkers is de basis om calamiteiten te voorkomen"