Recherchediensten

Security & Investigation Group beschikt over veel expertise wanneer het gaat om het professioneel oplossen van (bedrijfs)fraudes en diefstallen.


Recherchediensten

Hoewel kwesties als oneigenlijk ziekteverzuim, bedrijfsfraudes en overtreding van concurrentiebeding uiteraard ongewenst zijn, gebeuren ze elke dag weer.

SIG staat u als opdrachtgever direct professioneel terzijde met, behalve de genoemde specialisten, ook de meest moderne technieken en methodieken die binnen de opsporing voorhanden zijn.

Denk hierbij aan het verrichten van observaties, forensische onderzoeken, administratieve of ICT-onderzoeken.

Alle fases binnen het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken zodat deze nooit voor verrassingen komt te staan. 

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

  • het uitvoeren van een vooronderzoek,
  • het uitvoeren van een achtergrondonderzoek,
  • het raadplegen van openbare bronnen,
  • het uitvoeren van observaties,
  • het verrichten van proefaankopen,
  • het uitvoeren van technisch onderzoek.

Interview
Indien het onderzoeksresultaat leidt tot een of meerdere verdachten zal/zullen deze tijdens een interview geconfronteerd worden met de door SIG geconstateerde feiten. 

In de meeste gevallen kan een onderzoek naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond worden, en in sommige situaties leidt de afronding van een onderzoek tot het inschakelen van de politie. 

Van elk onderzoek wordt door SIG een rapportage opgemaakt die beschikbaar gesteld wordt voor gebruik tijdens een eventuele juridische procedure. 

Daarnaast wordt in sommige gevallen ook een digitale administratie veiliggesteld en onderzocht en/of worden tipgevers gesproken en infiltranten ingezet. 

Indien zich bij u een kwestie voordoet waarbij direct hulp of ondersteuning noodzakelijk is, beschikt SIG over een noodnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is en waarbij u snel in contact komt met een van onze specialisten. Mocht tijdens het gesprek blijken dat uitstel geen optie is, zal een van onze medewerkers direct een onderzoek opstarten. 
Er zal echter altijd gestart worden met het voeren van een intakegesprek zodat het voor beide betrokken partijen duidelijk is hoe het onderzoek vormgegeven wordt.


“Wij beschikken niet alleen over specialisten maar ook over de meest moderne technieken en methodieken die binnen de opsporing voorhanden zijn”