Van harte welkom op onze website!  


Security & Investigation Group BV (SIG) is een organisatie die specialistische werkzaamheden verricht zoals recherchediensten, persoonsbeveiliging en overige werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard.

SIG beschikt over een eigen groep particulier onderzoekers en (persoons-) beveiligingsspecialisten.  Zij zijn veelal afkomstig van specialistische afdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of het Ministerie van Defensie.


Persoonsbeveiliging

Wij bieden u professionele persoonsbeveiliging en kunnen u adviseren ten aanzien van passende maatregelen voor uw persoonlijke situatie.

Recherchediensten

Security & Investigation Group beschikt over veel expertise wanneer het gaat om het professioneel oplossen van (bedrijfs)fraudes en diefstallen.

SIG heeft een operationele back-up in Europa en is daar binnen 24 uur volledig operationeel.