Persoonsbeveiliging

Kerntaak van persoonsbeveiliging is het voorkomen, afweren en doorstaan van aanslagen op personen.

Persoonsbeveiliging

Onze persoonsbeveiligers (Close Protection Team) zijn speciaal opgeleid en hebben veelal ervaring opgedaan bij overheidsdiensten in binnen- en buitenland en zijn getraind om proactief, snel en adequaat te reageren in dreigende situaties die daarom vragen. 
 

Maatwerk is hierbij essentieel.

Met de 24/7/365 ondersteuning als basis kan een maatwerkpakket worden samengesteld met daarin de noodzakelijke en gewenste veiligheidsmaatregelen. 


Uiteraard staan naast het beveiligen, discretie en privacy voorop en houden wij zoveel als mogelijk rekening met uw wensen hieromtrent. 

Preventieve observatie

Preventieve observatie is een belangrijk onderdeel van persoonsbeveiliging en is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium afwijkende activiteiten in de nabije privé- en zakelijke omgeving van de te beveiligen persoon, te onderkennen en daar vervolgens actie op te ondernemen.

Deze vorm van persoonsbeveiliging zorgt ervoor dat de inbreuk op de privacy minimaal is.
Onze observanten zijn in de uitvoering van statische of dynamische observaties continu bezig met het maken van risicoanalyses.

Hierbij wordt alle relevante informatie verwerkt in een dagrapportage.

Gepantserd vervoer

Het close protection team van SIG komt in actie wanneer er duidelijk sprake is van een vastgesteld verhoogd dreigingsniveau tijdens een opdracht. Op dat moment is er sprake van een bijzondere beveiligingsopdracht. In die situaties wordt dan ook geen enkel risico genomen en wordt het verplaatsen van een te beveiligen persoon van cruciaal belang. De inzet van gepantserde voertuigen, rondom voorzien van kogelwerend glas en een explosiebestendige carrosserie is dan noodzakelijk.

Het spreekt voor zich dat de teamleden van SIG speciaal opgeleide chauffeurs zijn met de nodige ervaring. 

SIG beschikt over een onopvallend, gepantserd, wagenpark. 

Onze observanten zijn in de uitvoering van statische of dynamische observaties continu bezig met het maken van risicoanalyses