SIG is een onafhankelijk advies-, beveiligings- en recherchebureau 

Certificeringen en vergunningenSecurity & Investigation Group B.V. stelt hoge eisen aan haar medewerkers. Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van het diploma Beveiliger 2 aangevuld met een diploma Persoonsbeveiliger en/of een diploma Particulier Onderzoeker.
De Engelse taal beheersen zij in woord en geschrift. Tevens beschikken de medewerkers over een EHBO/BHV-diploma. Onze Interim Manager beschikt tevens over het VCA VOL-diploma.
Het legitimatiebewijs, benodigd voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden en afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dragen de medewerkers bij zich.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, zijn er kwaliteitsvoorschriften opgesteld die regelmatig door ons op de werkvloer worden getoetst. 

Security & Investigation Group B.V,. is lid van ASIS International, ASIS Benelux Chapter,  Branchevereniging Particuliere OnderzoeksBureaus (BPOB) en Vereniging Beveiligingsorganisatie Nederland (VBe NL). SIG beschikt over twee vergunningen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, te weten licentienummer ND 3355 voor beveiligingswerkzaamheden en licentienummer POB 1216 voor recherchewerkzaamheden.

SIG is zowel lid van Asis International als van het Benelux Chapter

SIG is lid van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeks Bureaus

SIG is lid van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland


SIG beschikt over de volgende vergunningen verstrekt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid: POB 1216 en ND 3355

Onze vaste partner voor trainingen op het gebied van profiling

Onze vaste partner voor veiligheid en beveiliging tijdens evenementen en producties

Onze vaste partner voor het leveren van beveiligings- en veiligheidsuitrustingen